#HALP! Wystąpił błąd - GMCLAN.org
###################################
FATAL ERROR in
action number 1
of Create Event0
for obj_gmclan:

Podana strona nie istnieje (404).

###################################
stack frame is:
gml_Object_script_halp_display (line 1)
gml_Object_obj_gmclan_Create_0 (line 1)